Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường trung học cơ sở
Phổng Lập
Địa chỉ: Bản Kẹ - xã Phổng Lập - huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0978. 747. 564
Email:http://thcsphonglap.thuanchau.edu.vn


Tin giáo dục

Hội thi công tác chủ nhiệm lớp

Căn cứ Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo thông tư số 43/2012/TT-BGD-ĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số :  42/PGDĐT-GDTrH ngày    15  /02/2013 của phòng GD-ĐT Thuận Châu về việc hướng dẫn tổ  chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc trung học; Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014, nhà trường  đã xây dựng kế hoạch số 21/KH-THCS ngày 21 tháng 9 năm 2013 về hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi lần thứ nhất năm học 2013-2014.

Hôm nay 16/11 nhà trường tổ chức bình  xét GVCN lớp giỏi  lần thứ nhất

HỘI THI

 GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG LẦN THỨ NHẤT

NĂM HỌC 2013-2014

Hội thi có  11 GVCN đăng kí tham dự

1 Nguễn Văn Giang 9c
2 Lò Thị Liên 9b
3 Vũ Thị Thoa 9a
4 Nguyễn Thị Tuyết 8b
5 Chu Thị Ngọc 8c
6 Tống Ngọc Thụy 8a
7 Trần Cao Dũng 7c
8 Vũ Thị Tuyết 7b
9 Hà Việt Hưng 6a
10 Nguyễn Thị Hà 6c
11 Nguyễn Văn Châu 6b
     

Việc tổ chức bình xét GVCN giỏi  được  tiến hành qua 5 nội dung

a) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm;

b) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;

c) Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng;

d) Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh;

đ) Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh).

Giáo viên chủ nhiệm lớp trình bầy sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp cuả mình thông qua máy chiếu, hội đồng giáo dục và BGH đánh giá chấm điểm kết hợp về hồ sơ năm học 2012-2013.

Kết quả đạt được:

1 Nguyễn Văn Châu 34 37 36 37 34 38 39 36.357
2 Nguyễn Thị Hà 35 37 38 38 37 41 39 37.857
3 Hà Việt Hưng 36 37 36 37 32 38 39 36.357
4 Trần Cao Dũng 43 41 40 41 42 41 43 41.5
5 Vũ Thị Tuyết 37 37 35 38 33 37 38 36.357
6 Chu Thị Ngọc 44 42 42 45 43 41 43 42.857
7 Nguyễn Thị Tuyết 40 39 36 38 37 38 39 38.071
8 Tống Ngọc Thụy 42 41 41 40 41 41 44 41.357
9 Nguyễn Văn Giang 40 39 41 42 39 39 41 40.143
10 Vũ Thị Thoa 36 38 40 38 37 39 39 38.143
11 Lò Thị Phương Liên 42 40 40 41 43 41 42 41.214

Ngày 19/11 nhà trường tiếp tục phần 2 của hội thi GVCN lớp giỏi thông qua công tác ngoại khóa-hội thi theo hình thức sân khấu hóa l.

Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ của thầy và trò nhà trường

,, những lời chúc mừng từ học sinh, đại biểu, phụ huynh

; được nghe thư chức mừng của Bộ trửơng bộ GD&ĐT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Các cô giáo, thầy giáo và cán bộ, công chức ngành giáo dục

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2013, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi xin gửi đến các đồng chí cùng các thành viên trong gia đình lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Trong những năm qua, nhiều thế hệ các nhà giáo, cán bộ, công chức ngành giáo dục đã vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nhân dịp này, tôi xin gửi tới các đồng chí lời cảm ơn chân thành nhất về những đóng góp bền bỉ, to lớn của các đồng chí cho sự nghiệp trồng người.

 Kính thưa các đồng chí!

Niềm vui ngày 20 - 11 năm nay của chúng ta được nhân lên gấp bội, khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tôi tin tưởng rằng, mỗi nhà giáo, mỗi tập thể sư phạm và toàn ngành giáo dục chúng ta ý thức đầy đủ vinh dự và trách nhiệm của mình, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện một cách chủ động và sáng tạo Nghị quyết của Đảng, góp phần vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo ra nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Kính chúc các Thầy Cô và gia đình hạnh phúc, thành công.

Chúc sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thắng lợi.

Chào thân ái!

 Tiếp nối chương trình là hội thi GVCN giỏi:

       

 

 

                                                                 

+ Các đội thi lần lượt tham gia phần chào hỏi, giới thiệu đội thi( hình thức tùy chọn)điểm chấm: 10điểm cho : nội dung giới thiệu ( 4điểm), trang phục(3 điểm), kĩ năng trình diễn, thuyết trình(3 điểm) thời gian không quá 5 phút.

Các đội thi tham gia thi phần hiểu biết qua việc trả lời trực tiếp câu hỏi của đội bạn đưa ra (  không quá 5 phút) theo thể thức vòng tròn : 10 điểm ( 5 điểm cho câu hỏi, 5 điểm cho câu trả lời)

+ Các đội thi tham gia phần thi tài năng( Hát, kịch, múa…số lượng người không quá 10 người ) về chủ đề hội thi: 10 điểm( 4 điểm nội dung, 3 điểm  trang phục,3 điểm cho nghệ thuật)

Cuối buổi hoạt đông là công tác thi đua 20-11

 

Đội Thi chủ nhiệm giỏi                                                     Giáo viên giỏi cấp huyện

Giáo viên dạy giỏi đợt thi đua

Học sinh hoa điểm tốt

\

Những giáo viên chủ nhiệm giỏi