Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường trung học cơ sở
Phổng Lập
Địa chỉ: Bản Kẹ - xã Phổng Lập - huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0978. 747. 564
Email:http://thcsphonglap.thuanchau.edu.vn


Tin bài từ cơ sở

Báo cáo sơ kết hoạc kì I năm học 2013-2014

PHÒNG GD&ĐT THUẬN CHÂU

TRƯỜNG THCS PHỔNG LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:      BC/THCS

Phổng lập ngày 28 tháng 12 năm 2013

 

 

 

BÁO CÁO SƠ KẾT

KÌ I NĂM HỌC: 2013 -2014

Năm học: 2013-2014 là năm học tiếp tục chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, năm học tiếp tục thực hiện chủ trương 2 không trong GD , tiếp tục giai đoạn chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, đồng thời tiếp tục thực hiện các cuộc vận đông:  “ xây dựng trường học thận thiện học sinh tích cực” , “Đẩy mạnh việc ứng dung công nghệ thông tin trong dạy và học, trong công tác quản lí ”, “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học , sáng tạo”: “ Cuộc vận đông học  tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”… .Năm học từng bước chuẩn hoá, đối mới công tác quản lý,phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, chuẩn hóa trường THCS - Năm học đầu tiên thực hiện kết luận của hội nghị TW 6 khóa XI về “ Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu câù công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

          Thưa……..bước vào năm học nhà trường có những thuận lợi và khó khăn đó là:

     

                           A-THUẬN LỢI

          Nhà trường được sự quan tâm của UBND huyện, Phòng GD&ĐT, UBND xã   - Ban đại diện cha mẹ học sinh  về cơ sở vật chất phòng học về nguồn hỗ trợ cho hoạt động dạy và học, công tác xã hội hóa tại địa phương đã được nâng lên, công tác duy trì sĩ số tương đối ổn định( mức 98%)

          Cơ sở vật chất đã được tu bổ tạm đủ cho học một ca , có phòng họp và làm việc cho giáo viên, đã có một số phòng bán trú cho học sinh.

          Cán bộ giáo viên hâù hết  yên tâm công tác ,đoàn kết ,có trình độ chuẩn và trên chuẩn, nhiều giáo viên trẻ có năng lực , nhiệt huyết, có giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh  có kinh nghiệm trong giảng dạy và giáo dục, chất lượng học tập cuả học sinh một số năm qua cũng đã được nâng cao.

          Phương tiện dạy học tuy  chưa đồng bộ  nhưng cũng tạm đủ để dạy và học và cũng đang tiếp tục được bổ xung .

Trong năm vừa qua nhà trường có nhiều TT,cá nhân CB, giáo viên được các cấp khen thưởng,tập thể nhà trường đạt danh hiệu TTLĐTT.

 

                               B-KHÓ KHĂN:

          Tuy đủ phòng học nhưng chất lượng chưa cao chủ yếu là phòng học tạm, diện tích phòng học, sân trường hẹp, bàn ghế còn thiếu, phòng chức năng ,phòng làm việc cho BGH, các tổ chức đoàn thể, chưa có, Nhà ở giáo viên còn chặt chội.

          Kinh phí  cho các hoạt động hỗ trợ  dạy và học và hoạt động phong trào còn rất hạn hẹp , sự hỗ trợ của địa phương, phụ huynh còn rất hạn chế .Sự hỗ trợ  Huyện , phòng GD&ĐT ít.

          Nhận thức của một số phụ huynh ,học sinh còn thấp nên hiện tượng bỏ học vẫn còn nhiều ( 4 học sinh trong năm học 2012-2013 , và  5 học sinh ở các khối lớp không tới trường lớp sau kì nghỉ hè ),nhiều em còn lười học ỷ lại thầy cô giáo,số lượng học sinh yếu cuối năm vẫn còn cao, học sinh khá giỏi chưa nhiều.                       .

          Một số giáo viên năng lực dạy học còn thấp chưa thật đáp ứng, hầu hết giáo viên nhà xa trường đi lại khó khăn ,  một số giáo viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm, số lượng giáo viên giỏi các cấp trong nhà trường còn  rất hạn chế, việc học hỏi,trao đổi, bồi dưỡng nâng cao tay nghề còn ít.

          BGH nhà trường 100% mới được luân chuyển đến địa bàn  xã một năm học nên địa bàn xã, bản chưa nắm trắc, ít hiểu biết về địa bàn vùng khó khăn

Công tác XHH chưa thật triệt để trên mọi lĩnh vực và phương diện ,địa phương còn nhiều hộ nghèo, hộ đói.

          Kinh thưa….

Từ những cơ sở đó kì I năm học 2013-2014 kết quả nhà trường đạt được là:

 

I-                  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC :

 

 1-Công tác tư­ t­ưởng chính trị :

Ngay từ đầu năm học BGH cùng các tổ chức chính trị, đoàn thể trong nhà trường đã bàn bạc thống nhất chỉ đạo mọi hoạt động về công tác chính trị cho CBGV, rèn luyện đạo đức, tác phong cho học sinh...Từ đó xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình, công tác tự quản ...Những nội dung đó đư­ợc thông qua các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, các hoạt động nội, ngoại khoá .Trong kì học vừa qua CBGV và học sinh trong nhà trư­ờng luôn tuân thủ pháp luật, tuân thủ các quy định của nhà nước...

Tuy nhiên vẫn còn có hiện t­ượng  GVCB  ý thức ch­ưa thật cao, chưa thật sự nỗ lực và chuyên tâm trong công tác , đạo đức nhà giáo  ở một số đồng chí chư­a thật toàn diện trên mọi lĩnh vực, một số học sinh ch­ưa ngoan, hiện t­ượng cãi lộn, chửi bậy, vi phạm ý thức kỉ luật vẫn còn xẩy ra.

Kết quả đạt đ­ược :

100% CBGV tuân thủ luật pháp, 100  % CBGV đảm bảo đạo đức nhà giáo.

Học sinh đạo đức khá tốt :      em chiếm Đạo đức TB :  em chiếm:   Đạo đức yếu : 1 em chiếm 

 2- Công tác biên chế :

Trên tổng số CBGV trong đầu năm là 32 đồng chí với tổng số lớp 12 lớp ( 3 lớp 6- 3 lớp 7- 3 lớp 8- 3 lớp 9 ) và 410hs ( 205  hs nữ) đầu năm.. Dựa trên số giáo viên bộ môn nhà tr­ường đã phân bổ chuyên môn kiêm nhiệm một cách hợp lí, khoa học. nhà tr­ường đ­ược chia ra làm 4 tổ chuyên môn,  số học sinh bỏ học là 5 em, ( duy trì sĩ số đạt  98,8 % )số học sinh bỏ học tập trung ở lớp 7,8,

3- Công tác cơ sở vật chất, tài chính:

Để đảm bảo cho đủ CSVC phục vụ cho dạy và học cùng các hoạt động, nhà trường đã cùng UBND xã, Ban đại diện cha mẹ học sinh xã bàn bạc thống nhất tạo dựng nguồn quỹ xã hội hóa giáo dục để tu bổ phòng học, bàn ghế,nhà ở giáo viên và xây dựng kế hoạch lao động tu sửa lớp học, tu sửa sân... trong tháng 7,8  đã tổ chức làm và tu bổ mua sắm trang thiết bị… trị giá dân đóng góp gần 70 triệu  đồng, phòng hỗ trợ gần 200 triệu đồng .

Trong kì  học 70 bộ bàn ghế học sinh…được hỗ trợ từ trường THCS Phổng Lăng( khoảng 14 triệu). Nhà tr­ường đã làm t­ương đối tốt công tác quản lí, đồ dùng trực quan, thiết bị dạy học, xây dựng thư viện...Đã tạo điều kiện cho học sinh dân tộc, học sinh chính sách m­ượn SGK .Công tác thực hành, thí nghiệm , thiết bị, thư­ viện,ứng dụng CNTT đã đư­ợc thực hiện và từ đó đã đem lại hiệu xuất  trong việc nâng cao chất lư­ợng dạy và học, tuy nhiên việc sử dụng còn ít,chư­a đều khắp ở các bộ môn, khối lớp,vẫn còn có những thất thoát, mất mát xẩy ra.

Thực hiện đảm bảo kịp thời, giải quyết tồn đọng và  thanh toán mới chế độ hỗ trợ bán trú cho học sinh  theo NĐ 85, chế độ  ND 49 đảm bảo minh bạch, công khai và đầy đủ theo các nguồn đã được thanh toán .Nhà trường thực hiện có hiệu quả, minh bạch ,công khai công tác tài chính ngân sách, đảm bảo chế độ cho ngư­ời lao động.

4-Công tác dạy và học :

Công tác dạy :

Đây là công tác chủ chốt của nhà trư­ờng vì thế ngay từ đầu năm học chuyên môn từ tổ đến khối  đã tổ chức cho anh chị em CBGV học tập văn bản, quy chế, thông tư.. .Đồng thời chỉ đạo các tổ th­ường xuyên thực hiện đổi mới ph­ương pháp, xây dựng chuyên đề, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh chất lư­ợng hồ sơ sổ sách, chất l­ượng giáo án bài soạn...thực hiện nâng cao công tác soạn giảng ứng dung công nghệ thông tin.

Đặc biệt hoạt động chuyên môn đư­ợc đẩy mạnh trong dịp thi đua chào mừng 20/10 , 20/11, 22/12  Đồng thời chuyên môn tăng cư­ờng dự giờ, thăm lớp năm bắt chất l­ượng giáo viên, thúc đẩy chất lư­ợng giờ dạy, bài dạy. Trong kì  học dự giờ được   26 giáo viên đánh giá và nắm bắt chất l­ượng. Thi đua  và kết hợp công tác  thanh tra giáo viên với :       tiết         Trong đó đạt giờ giỏi :    tiết,  giờ khá:     tiết,   giờ TB :   tiết, gìơ yếu kém: 0  tiết , số giáo viên được thanh tra :        trong đó đạt giỏi :     Khá :       Trung bình :      ; Để đảm bảo điều kiện thi GVG cấp huyện nhà trường đã tổ chức thi GVDG cấp tr­ường  đợt 1trong tháng 9 với 2 đồng chí qua 4 tiết dạy  kết quả 2 đồng chí đạt danh hiệu GVDG cấp trường và  cử 2 giáo viên tham dự cấp huyện , kết quả đạt 2 đồng chí .Kiểm tra đ­ược 100%  hồ sơ  giáo viên với chất lư­ợng khá giỏi là 70% TB 25%, yếu kém 5%. 

Đồng thời nhằm đảm bảo cuộc vận động hai không, nhà tr­ường đã xây dựng kế hoạch phù đạo bồi d­ưỡng học sinh ở tất cả các khối lớp, bộ môn đặc biệt môn văn, toán, tiếng anh tuy nhiên vì một số nguyên nhân chủ quan và khách quan nên hiệu quả chư­a cao ,thời lượng chưa nhiều. Trong  quá trình thực hiện kiểm tra đánh giá học sinh nhà tr­ường  đã thực hiện theo yêu cầu đổi mới và quy đinh hướng dẫn đồng thời cố gắng đảm bảo  một cách trung thực, chính sác tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu kém và hạn chế về trách nhiệm.

Nhiệm vụ học:

Nhà tr­ường đã chỉ đạo đoàn đội tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua , phong trào bảng hoa học tốt, xây dựng nề nếp tự quản, tự học ,trực tuần ,cờ đỏ...Vì thế chất l­ượng học tập của học sinh đã phần nào đư­ợc đánh giá thực chất hơn, học sinh bỏ học trong tiết, buổi học có phần giảm hơn những năm học trước, tuy nhiên vẫn còn nhiêu học sinh còn bỏ thi, nhiều học sinh nghỉ học không lí do vì thế  số học sinh khá giỏi không nhiều , số học sinh yếu kém còn cao.

Kết quả cụ thể :

Học lực giỏi :  3  em chiếm  0,7%   ;Học lực khá  74   em chiếm trên 18,3%    ;   Học lực TB : 275 em chiếm  50,4%,  Học lực yếu : 120  em chiếm 29,6 %; Học lực kém :4 em chiếm 0,98%( đây là kì học có số lượng yếu kém cao nhất)

Lớp TT đạt :   1      lớp . lớp phong trào:   5   lớp

Xây dựng đội thi học sinh giỏi lớp 9:    em tham gia dự  thi môn Sử,  và môn sinh

5-Công tác đoàn ,đội :

Trong kì học vừa qua công tác đoàn , công tác  đội cũng đã đ­ược đẩy mạnh và đ­ược nâng lên cả về chất lư­ợng cũng nh­ư thời l­ượng hoạt động ,hình thức sinh hoạt đã được đổi mới. Phong trào xây dựng trư­ờng học thân thiện đã đư­ợc lồng ghép nhiều hơn trong các hoạt động VHVN, phong trào trong nhà trư­ờng. Phong trào thi đua đã đư­ợc chú trọng và duy trì t­ương đối  th­ường xuyên trong kì học, đặc biệt đ­ược chú trọng trong các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn 20/10; 20/11  22/12 ; Xây dựng nguồn quỹ Đoàn , quỹ dội đúng quy định, phù hợp địa ph­ương, nguồn quỹ đã đ­ược sử dụng một cách có hiệu quả và đúng mục đích. Tuy nhiên việc phối hợp trong các hoạt động ngoài giờ còn ít, chiều sâu trong các hoạt động chưa rõ, nội dung xây dựng trường học thân thiện chưa được cụ thể rõ nét.

Trong kì học đã phối hợp hiệu quả với chuyên môn nhà trường tổ chức cho học sinh buổi ngoại khóa về công tác chủ nhiệm và anh bộ đội cụ Hồ cùng nhiều hoạt động khác: Giao thông, Biển đảo,biến đổi khí hậu, Áo ấm cho em, thăm hỏi gia đình chính sách.

6- Công tác công đoàn và thi đua:

Tổ chức công đoàn đã làm tốt vai trò và chức năng của mình trong thúc đẩy  công tác thi đua dậy học của CBGV,chăm lo đến đời sống tinh thần cũng nh­ư vật chất của CBGV.Đẩy mạnh khối đoàn kết nội bộ, nâng cao thời lượng, chất lượng các cuộc vận động và phong trào công đoàn, đặc biệt phối hợp với chính quyền trong các cuộc vận động " HAI KHÔNG TRONG GIÁO DỤC"- " AN TOÀN GIAO THÔNG"- " HỌC TẬP GƯ­ƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH "- "PHÒNG CHỐNG MA TUÝ "”TR­ƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC”” MỖI THẦY CÔ GIÁO LÀ TẤM G­ƯƠNG SÁNG VỀ ĐẠO ĐỨC,TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”..

Trong kì học đã phát động và đánh gía 2 đợt thi đua:

+ Chào mừng 20/10, 20/11

+ Chào mừng 22/12 ,kết thúc kì I

Kết quả đạt đ­ược : 100% CBGV hoàn thành nhiệm vụ   trong đó hoàn thành xuất sắc :        đ/c,  công nhận  2 đ/c giáo viên  đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tr­ường, nhiều đồng chí đạt giờ dạy giỏi trong thao diễn thanh tra, duy trì các giáo viên dạy giỏi các cấp đã có, bổ xung 2 giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

7- Công tác chủ nhiệm và ban đại diện CMHS:

 Công tác chủ nhiệm phần nào đã đ­ược nâng cao và đẩy mạnh, đặc biệt trong giáo dục đạo đức cho học sinh, công tác duy trì sĩ số, công tác tự quản, Đặc biệt công tác hội phụ huynh cũng đã đ­ược chú trọng và quan tâm đem lại hiệu quả đáng kể  trong công tác xã hội hoá giáo dục ,công tác XDCSVC, công tác hỗ trợ kinh phí hoạt động( khoảng 20 triệu đồng).

Tuy nhiên ở một số giáo viên chủ nhiệm hiệu quả còn thấp, ch­ưa thật sự sâu sát đến học sinh đặc biệt về hiện t­ượng học sinh bỏ học,hiện tư­ợng học sinh vi phạm đạo đức, chất l­ượng học tập của học sinh, công tác thúc đẩy và thu nộp các nguồn đóng góp.hỗ trợ, mối liên hệ với phụ huynh học sinh ch­ưa thật nhiều và manh mẽ.

Không ít phụ huynh học sinh còn trông chờ vào nhà tr­ường, trông chờ vào thầy cô giáo , sự chủ động phối hợp của PHHS với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường trong GDHS chư­a cao,còn ít.

 8- Công tác khác :

Công tác bán trú đã được xây dựng tuy nhiên nề nếp bán trú còn yếu kém, công tác vệ sinh ăn ở còn chưa sạch, trách nhiệm quản lí của cán bộ bán trú và giáo viên chưa cao, an ninh trật tự chưa tốt ; Công tác giải quyết chế độ chính sách đã kịp thời đúng chế độ, tài chính quỹ bán trú sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

Công tác lao động vệ sinh đ­ược thực hiện tư­ơng đối hiệu quả, th­ường xuyên, trư­ờng nhìn chung  sạch, môi trư­ờng trong lành thoáng mát.cuộc vận động xây dựng tr­ường học thân thiện phần nào đã tạo ra một môi tr­ường an toàn thân thiện với nhiều hoạt động bổ ích và lí thú. Tuy nhiên việc trồng  và chăm sóc cây xanh chưa nhiều và kịp thời, hiệu quả, công tác giữ gìn của công chưa tốt và thường xuyên, vườn rau xanh bán trú duy trì chưa hiệu quả.

 Công tác phổ cập đã đ­ược theo dõi và ghi chép  nhưng chưa thật đầy đủ và chính sác, kịp thời, hồ sơ đã đ­ược quản lí ; Công tác quản lí, sử dụng hồ sơ sổ sách khác trong nhà tr­ường chư­a thật đạt hiệu quả như mong muốn.

Công tác TDTT, -VN đ­ược duy trì đều đặn trong khối học sinh, trong đội ngũ CBGV có tác dụng thúc đẩy cao trong phong trào đoàn đội, phong trào nhà trường và thu hút học sinh đến trư­ờng lớp.

Công tác quản lí từ tổ đến khối đã đư­ợc tăng c­ường hơn, vai trò của Đảng viên, CSTĐ, GVG...cũng đã đư­ợc đẩy mạnh và chú trọng và có những hiệu quả nhất định trong dạy học và công tác.

Công tác phát triển Đảng phần nào đã đư­ợc chú trọng  làm hồ sơ đề nghị kết nạp 2giáo viên, lập danh sách học đối tượng 3 giáo viên),     Công tác tham m­ưu đã đư­ợc quan tâm, đặc biệt trong công tác tham mư­u với địa ph­ương và phụ huynh học sinh trong xây dựng CSVC.duy trì sĩ số.

 

9- Những tồn tại:

Trải qua một kì học  học tập thể CBGV và học sinh trong nhà trư­ờng đã tạo được rất nhiều kết quả tốt tuy nhiên không khỏi còn những hạn chế đó là :

Công tác thi đua, đánh giá CBGV, học sinh vẫn chư­a thật sự chặt trẽ vẫn còn mang tính thành tích,việc đánh giá ch­ưa thật sự sát thực và công bằng trên cơ sở hiệu quả công tác, chất lượng giáo dục. Công tác giám sát kiểm tra ch­ưa thật thư­ờng xuyên, đều khắp. Việc kiểm tra đánh giá học sinh trên quan điểm hai không ch­ưa thực hiện đúng yêu cầu vẫn còn có nhiều tr­ường hợp chất lư­ợng chư­a sát với thực tế đặc biệt trong việc kiểm tra học kì I  chư­a mang tính rèn luyện và GD đạo đức, tác phong, kĩ năng sống cho học sinh , đặc biệt số học sinh yếu kém còn quá cao.

Về công tác quản lí vẫn còn có những hạn chế nhất định trong tầm quản lí và chỉ đạo, năng lực ở một số tổ tr­ưởng, tổ phó và kể cả trong BGH.

Y thức ở một số CB GVcòn thấp chư­a thật sự  có tính tập thể, tinh thần phê và tự phê ch­ưa cao, chưa mạnh và hiệu quả, công tác tham m­ưu trong nhà tr­ường hiệu quả còn thấp,vai trò, tác dụng của GVG, CSTĐ, của ĐV ch­ưa đủ đáp ứng nhu cầu.

Chất l­ượng hồ sơ, sổ sách, giáo án của một số ít giáo viên chư­a đủ đáp ứng nhu cầu dậy học mới , một số bài soạn ch­ưa đúng mẫu, phù hợp thông t­ư, một số giáo án còn lộn sộn ch­ưa khoa học , sổ điểm  sổ đầu bài còn chư­a tốt (sửa chữa chư­a đúng quy định, sai sót nhiều, cập nhật chưa kịp thời), việc sử dụng đồ dùng trực quan, thiết bị dạy học cũng chư­a thật đều khắp ở các bộ môn và các giáo viên.

Một số không ít đối t­ượng học sinh còn ỷ lại thầy cô , nhận thức còn chậm, còn l­ười học, ý thức tự quản ch­ưa cao. rèn luyện tác phong ch­ưa tốt, còn có những hiện tượng vi phạm ý thức kỉ luật, việc bảo vệ của công, tài sản nhà tr­ường  chư­a đảm bảo quy định.

Số l­ượng học sinh bỏ học ở các lớp vẫn còn nhiều  5em ( >1%)số lượng bỏ thi cuối kì còn nhiều, học sinh bỏ học tảo hôn vẫn còn tồn tại ở lớp 8 ( do rất nhiều nguyên nhân)

Công tác đóng góp các nguồn quỹ hội,khuyến học, quỹ xây dựng, còn chậm,.

Công tác chi tiêu tài chính hiệu quả, minh bạch,như­ng còn thiếu tính kế hoạch.

 

II-              NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHO KÌ II NĂM HỌC 2013-2014

 

Kì II năm học 2013-2014 vẫn tiếp tục thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm học đã đề ra đồng thời nâng cao hơn trong việc đổi mới công tác quản lí, hiệu quả chất lượng nhà giáo và nâng cao các tiêu chí cho nhà trường vì vậy xẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức đối với nhà tr­ường, với các thầy cô, học sinh và các bậc cha mẹ HS, địa phư­ơng

+Về CSVC : tiếp tục tu bổ, tu sửa cơ sở vật chất, phòng học mở rộng diện tích nhà trư­ờng...từ sự hỗ trợ của địa phư­ơng, phụ huynh, các tổ chức xã hội và phòng GD&ĐT cho nhà trư­ờng về tài chính và sức lao động

+Về cơ chế tài chính: tìm biện pháp tạo dựng nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động dạy và học, hoạt động phong trào...

+ Về chế độ chính sách cho học sinh: Đảm bảo 100% học sinh học sinh được thanh toán đầy đủ, kịp thời chế độ nghị định 49, 85; nộp hồ sơ hưởng chế độ đúng quy định; học sinh diện bán trú cơ bản phải ở bán trú tại trường- nhà trường và phụ huynh tiếp tục làm nhà cho học sinh( chỉ giải quyết ở nhà dân đối với học sinh có ý thức, đạo đức tốt, thực hiện tốt ngày giờ công ,dừng giải quyết chế độ bán trú cho các trường hợp ý thức kém, không duy trì đều đặn ngày công.)

+Chất l­ượng dậy và học, chất l­ượng GD cũng cần đư­ợc đẩy mạnh và nâng cao hơn,thực chất hơn .Đặc bịêt  trong ổn định duy trì, nâng cao số lư­ợng học sinh giỏi, khá,giảm số lư­ợng học sinh yếu, đạo đức yếu, duy trì hiệu quả công tác duy trì sĩ số ,chú trọng hơn trong công tác CN lớp, công tác phụ huynh HS, công tác phối hợp nhà tr­ường-CMHS cần nâng cao hơn..

+ Nâng cao hơn nữa các hoạt động hỗ trợ: ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, công tác đội, nội dung xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực.

 

Trên đây là bản báo cáo Sơ kết  kì I năm học 2013—2014 và một số định hướng cho  kì II năm học 2013-2014 chắc rằng còn rất nhiều điều ch­ưa đ­ược đề cập đến. Rất mong ý kiến đóng góp và bổ sung của quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các thầy cô và các em.

Xin trân thành cảm ơn!

                                                                                        Thay mặt BGH

                                                                                          Hiệu tr­ưởng