Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường trung học cơ sở
Phổng Lập
Địa chỉ: Bản Kẹ - xã Phổng Lập - huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0978. 747. 564
Email:http://thcsphonglap.thuanchau.edu.vn


Nhà giáo ngày 20/11 Cô giáo vùng II truong toi nhà trương tôi SẮC MẦU THÀNH CÔNG

Tin tức nhà trường

MÃI ĐI THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA HỒ CHÍ MINH

Vừa qua ngày 20/2/2016 trường THCS Phổng Lập đã tổ chức cuộc thi CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ nhằm giáo dục và tuyên truyền cho các thầy cô và học sinh hưởng ứng phong trào HỌC VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH. Việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và rèn luyện của học sinh...